تاکسی سرویس

تاکسی سرویس هتل جلفا با در اختیار داشتن امکانات،آماده سرویس به کلیه میهمانان گرامی می باشد.

شماره های تماس: 36266645(031)
36271003(031)